Genel Türkiye’de “Hayırlı(sı) Olsun Miti”

Türkiye’de “Hayırlı(sı) Olsun Miti”

-

“Hayırlı olsun. Hayırlısı. Hakkınızda hayırlısı. Demek bu hayırlı değilmiş.” Bu ifadeler Türk insanının günlük konuşma dilinde muhakkak kullandığı kelimelerin en başında gelir. Gelin bu ifadeyi deşifre edelim. Ancak deşifre etmeden önce Mit, hayır, metafor gibi konumuzla doğrudan ilgili kavramlara kısaca bir göz atalım.

Mit bir milletin tarihi süreç içerisinde elde ettiği tecrübenin (kültürel, sosyal, ekonomik vb.), efsanevi olarak söyleme ya da yazıya dönüşmüş biçimidir. Türkçe de bu kavram okul sıralarında bizlere efsane olarak anlatılmıştır. Ancak mit ve efsane kavramları bazen birbirini tamamlayan ve bazen de karşıtlayan anlamlar kazanabilmektedir.

Metafor kelimesinin ise Türkçe de tam karşılığı olmamakla birlikte bu kavram eğretileme sözcüğüyle karşılanmaktadır. Eğretileme kelimesi de zaten istiarenin Türkçeleştirilmiş biçimidir. Bu üç kavram birbirinin tam olarak anlamdaşı olmasa da sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. Metafor kelimesi en basit anlamıyla şöyle tanımlanabilir: Sınırlı bir varlığın her şeyi anlama ve anlamlandırma sürecinde dışarıdan gördüğü görsel şölen ile yaşadığı tecrübeyi harmanlayarak sözcüklere ruh/hayat vermesidir.

Hayır kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça üstü noktalı ha, ye ve ra harflerinden oluşmaktadır. Bu kelime anlam itibariyle iyi ve güzel sözcüklerine karşılık gelmektedir. Türk toplumunda bu kelimenin sıklıkla dile getirilmesinde birçok neden olmakla birlikte biz burada birkaç tane nedeni sıralayacağız.

Hayır kelimesi belki de kaderciliğin, çaresizliğin, kabullenişin, meydan okuyamamanın yani korkaklığın harflerle mana bulmuş halidir. Oldukça da kutsal bir kelimedir, öyle kolay kolay meydan okuyamazsınız. Bütün Müslüman toplumlarda olduğu gibi Türk toplumu da tembel bir toplumdur. Bu tembelliği bahane etmenin en kolay yolu hayırlı olsun’un ardına sığınmaktır. Çalışmadan, didinmeden bir şeyler beklemek nasıl avanelikse, bu durumu da hayırlı olsun’un ardına sığınarak kabullenmek hem korkaklık hem de ahlaksızlıktır.

İslam topluluklarının ilmi tempoda geri kalmasının nedenleri arasında bazı bilim tarihçilerince İmam Gazali ve onun öğretisi sunulmaktadır. Çünkü Gazali’nin öğretisi, nedenselliği insanın hiçbir şekilde kavrayamayacağı biçimde açıklar. Bu nedenle İslam toplumlarında ve bu toplumların mitlerinde “olağanüstülük” yani Tanrısallık kurtuluş noktasıdır. Ayrıca bu Tanrısallık ilmin hocası olarak nitelenen merakı sönümlemiştir. Günümüzde de bu anlayışın tezahürleri devam etmekte, bilinçli veya bilinçsiz olarak toplumun merakı törpülenmektedir.

İlmi merakın gelişebilmesi için toplumun bütün her şeyi sorgulayabilmesi gerekmektedir. Ancak Türk toplumunda eğitim itaat kültürüyle verilmektedir. Zaten eğitim kelimesi eğmek filinden türetilmiştir. Yani bu formda eğitim bireyi, bir ağaç gibi budamak üzerine inşa edilmiştir. Halbuki insan budanarak değil, dallanarak gelişen ve üreten bir yapıya sahiptir.

Yukarıda sayılan belli başlı nedenler berberinde ciddi toplumsal sorunlar meydana getirmiştir. Örneğin hakkı yenen vatandaş hakkını aramamakta ve bunu hayırlısı değilmiş deyip geçiştirmektedir. Bu çark hak yiyenin ekmeğine bal sürerken, diğer bireyi zihinsel olarak susturmakta ve fiziksel faaliyete geçmesine engel olmaktadır. Diğer önemli bir sorun ise bu zihinsel düşünce (hayırlı olsun miti) ile bireyin tembelleşmesidir.

Hayırlı olsun Türk toplumunda mitleşmiş ve metaforik bir anlam kazanmıştır. Ancak bu mit hem toplumun hem bireyin yapısını sarsmakta ve geleceğin çalışmakla elde edileceği inancından insan zihinini yoksun bırakmaktadır.

Hayırlısı değil doğrusu ne ise o olsun! Kim bilir çoğunuz bu cümleyi kurmaktan çekineceksiniz.

 

 

 

 

3 YORUMLAR

  1. bu yazının doktora seviyesine gelmiş birinin kaleminden çıkması çok yazık. açıklamalarıyla çok yüzeysel, derinlik ifade etmeyen ve lise seviyesi bir yazı olmuş.

    • Ben derinlik ifade etmek için kaleme almadım bu yazıyı. Diğer bir yönden bu sorgulayışın ardında çok ciddi sorunlar yer almaktadır. Ömrümün tamamını bu yönlü geçirmeyi kendime vazife bilmişim. Böyle bir şeyi birkaç cümle ile açıklamam mümkün değil. Yıllardır kendime sorduğum soruların bir alt başlığında neden tembel olduğumuzu araştırdım. Hala tam anlamıyla açıklığa kavuşturamadığım bu sorunun bizim düşünce dünyamızda bize nasıl etki yaptığını kısaca Türkiye’de Hayırlı Olsun Mitiyle açıklama gayreti içerisine giriştim. Eleştirileriniz olumsuzda olsa beni memnun etmiştir. Teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

  2. “Hayır kelimesi belki de kaderciliğin, çaresizliğin, kabullenişin, meydan okuyamamanın yani korkaklığın harflerle mana bulmuş halidir.”

    Gerçekten fecaat bir yazı bu. Hangi inanç sisteminiz var bilmiyorum. İslamı kişilere bakıp formalize etmiş gibi görünüyorsunuz. “Hayırlısı olsun” her şeyi yapmış, bütün çabaları göstermiş en sonunda kadere razı olmak demektir. Yanlış kullanan ve yanlış bilenleri önümüze örnek göstermeniz çok alakasız. Her şeyin hayırlısı Allah’tandır. Dar bi bakış açısıyla yazılmış, umarım daha fazla araştırma ve inceleme yaparsınız. Hakkınızda “hayırlısı olsun”…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Son Yazılar

İnsanlar ve Rejimler

Siyasiler, devleti yöneten mühim kadrolar, devlet ve toplum hayatını şekillendirecek kararlar alırlar. Alınan kararların etkileri hem bugünümüze hem de yarınlarımıza sirâyet eder. Toplum olarak günbegün belki bilerek belki de bilmeyerek tepedeki işleyişin bize dayattıklarıyla yahut lâyık gördükleri imkânlarla nefes alır nefes veririz.

Yaratıcılığın Kaybı

Size de oluyor mu bilmem ama çok uzun bir zamandır yaratıcılığımı kaybetmişim gibi hissediyorum.Sanki kurak bir toprak gibiyim, üzerime...

NEREDEYSE BEŞ SANİYE OLACAKTI

Tarihle sabittir ki, insanların kendi eliyle inşa ettiği, dini-kültürel ya da siyasi önder kültünün altında, sanrılara dayalı bir bilinçle...

KİŞİLİĞİN GÖĞERMESİ

İnsana ferdiyetini, birey olmaklığını bahşeden şey şüphesiz sahip olduğu aklı kendine özgü kılabilmesidir. Bir biçimde taklit ve öykünmelerle başlayan...

KIŞ ÇIKMAZI

Bir kış çıkmazında kaskatı karanlıkta takılı kalmış zaman soğuk ve müzlim Korkunun ayazıyla buz tutan kalbin Kaybolmuş ufuklar seçilmiyor elin. Ya hadım edilmiş...

Analyse de la prise de décision des politiques publiques à propos de COVID-19 en Turquie

Préparé par Ayşe Ece Bıçakcı, Evşen Yıldız, Sevgi Ulusoy Introduction L’analyse d’une politique publique constitue l’un des piliers fondamentaux des sciences...

Bunları da Okuyun

İlginizi ÇekebilirOKUNASI
Sizin için seçtik!