Sri Lanka Adası, Hindistan’ın güneydoğu ucunun 20 mil uzağında bulunmaktadır. İrlanda’dan biraz daha küçük olan Sri Lanka, Hint Okyanusu’nun merkezinin biraz yanında, Maldiv Adaları’nın hemen kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Sri Lanka, iki coğrafi bölgeye ayrılmış durumdadır.

Adanın güneybatısı, Sri Lanka’nın merkezidir ve bu bölge, ülke içinde bulunan dağlık alan ile bu dağlık alanın koruduğu ve daha alçakta bulunan deniz kenarındaki Kolombo ve çevresinden oluşmaktadır. Bu bölge, adaya düşen yağış miktarının büyük bir kısmını alır ve adanın tarımsal merkezidir.

Tüketim amacıyla pirinç, satma amacıyla da Hindistan cevizi, çay ve kauçuk gibi başka ürünler burada yetiştirilmektedir. Bu bölge aynı zamanda adanın değerli taş ve grafit rezervlerini de içermektedir. Kolombo’nun, yakınındaki deniz yollarından dolayı önemli bir trafiğe sahip olan derin bir doğal limanı vardır. Adanın kuzey kısmı içte bulunan Vanni Bölgesi ve Palk Koyu’nda bulunan Jaffna Yarımadası olarak ikiye bölünmüştür.

Kuzey bölge daha çok kuraktır ve tarım, yalnızca eski ve büyük su depolarının varlığından dolayı mümkündür. Kuzey bölgesinin temel ekonomik aktivitesi balıkçılıktır. Kuzey, Hindistan’a Âdem Köprüsü adı verilen bir ada zinciri ve kıyı dilleri ile bağlanmaktadır. Söz konusu köprü sayesinde tarih boyunca malların ve insanların ana karadan ve ana karaya geçişi kolaylaşmıştır.

Sri Lanka’nın başlıca coğrafi hedefi, Kolombo etrafında bulunan merkez bölgesini, kuzey bölgesi ile bütünleşmeyi de sağlayarak, korumaktır. Kolombo’nun ülke yönetiminde yaşadığı en güncel sorun Tamil Kaplanları İsyan Grubu’dur. Söz konusu grup Vanni Bölgesi’ni ve Jaffna Yarımadası’nı terörist saldırıları için bir üs olarak kullanmaktadır.

Kuzey bölgenin merkeze bağlanması, Kolombo’ya Çin’den ayrılarak daha ucuza mal üretme imkânı sunacaktır. Böylece Kolombo, gelişmemiş olan kuzey bölgesini ucuz iş gücü kaynağı olarak kullanabilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.