25.4 C
İstanbul
Çarşamba, Temmuz 24, 2024

Örgütlenmede Takım Ruhu Nedir?

Her örgüt somut bir gereksinimden ya da gereksinimlerden doğar. Örgüt mal, hizmet ya da bilgi üretir.Bireysel ya da toplumsal gereksinimleri gidermek amacı taşırlar. Eğitim kurumları ise daha çok hizmet ve bilgi üretmek için vardır.Her örgütün amacı olduğu gibi örgütü oluşturan bireylerin de bir amacı vardır.
Örgütün ve bireyin (üyelerinin) amaçları birbiriyle ne kadar örtüşürse örgütsel etkililik ve bireysel doyum o oranda artar.

Bir örgüt, bir kişinin yalnız başına yapabileceğinden çok iş olduğunda, bu işleri yapmak için bir araya gelen kişilerden oluşur. Amaçları ortak, işleri birbirine bağımlı olan bu kişiler bir takım oluştururlar. Takım sözcüğü, küme sözcüğünün anlamından da öte, ortaklaştıkları amaçları işbirliği içinde, en üst düzeyde bir etkililikle gerçekleştirmek için bir araya gelen insanları tanımlamak için kullanılmaktadır.

Örgütsel etkililiğin gerçekleştirilebilmesi için her takımın kendi sınırları içinde etkili olması gerekir. Kendi çalışma alanında etkili olan her takım, birleşerek örgütü etkili kılar. Takımla sorun çözmenin temel koşulu, her üyenin takıma bütün gücü ile katılmayı benimsemesidir. Katılmanın anlamı, bireyin sorunu çözmek için tüm bilgi, beceri ve deneyimlerini kullanmayı üstlenmesidir. Bu da ancak, üyenin (bireyin) çözülmesine katkıda bulunacağı örgüt sorununu kendi sorunu gibi benimsemesine bağlıdır.

Örgütün bir biriminde çalışan üyenin örgütsel bir sorunu çözmek için, tüm yeterliklerini kullanmayı üstlenerek takıma katılması aynı anda onun yönetime katılması demektir.

TAKIMLARDA ÜYELER

Üyeler karşılıklı yardımlaşmayı tanırlar ve hem kişisel hem de takım amaçlarına en iyi ancak karşılıklı destek sayesinde  ulaşılabileceğini anlarlar. “Yer yapmak” ya da kişisel kazancını diğerlerinin üstünde tutmaya çabalamakla vakit kaybedilmez.

Üyeler hem kendi işlerine hem de birime sahip çıkma duygusunu yaşarlar, çünkü kendilerine oluşturulmasına katkıda bulundukları hedeflere adamışlardır.

Üyeler sahip oldukları kişisel yeteneklerini ve bilgilerini takım hedefleri doğrultusunda kullanarak organizasyonun başarısına katkıda bulunurlar

Üyeler bir güven ortamında  çalışırlar ve fikirlerini, anlaşmazlıklarını ve duygularını açıkça ifade edebilmeleri yönünde yüreklendirilirler Sorular ve sorunlar saygıyla karşılanır.

Üyeler açık ve dosdoğru bir iletişim uygularlar. Birbirlerinin bakış açısını anlamaya çalışırlar. Üyelerin becerilerini geliştirmeleri ve öğrendiklerini işe aktarmaları teşvik edilir. Böylece takımın desteğini alırlar.

Üyeler çatışmaları insan ilişkilerinin  normal bir yönü olarak algılar ve bu tür durumları yeni fikirler için birer fırsat olarak görür.  Çatışmayı çabucak ve yapıcı biçimde çözmeye çabalarlar.

Üyeler takımı etkileyecek karar süreçlerine katılır ama takımın bir karara varamadığı ya da acil durumlarda son kararı liderlerinin vereceğini bilirler. Asıl hedef olumlu sonuçlardır.

TAKIM ÇALIŞMASI 

Çalışma Biçimleri: 

Yarışmaya dönük çalışma (kazanmak her şey);

Kendi başına çalışma;

İşbirliğine dayalı çalışma;

Grup ve Takım Çalışması Farklılıkları 

 

Takım Türleri 

Sorun çözücü

Özerk Çapraz işlevli;

Bir kişinin birden fazla rol üstlenip oynaması

Takımların Özellikleri 

Olumlu bağımlılık yaratılması;

Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için.

Bireysel katkının ölçülmesi;

Yüz yüze etkileşimin sağlanması;

Toplumsal becerilerin kullanılması;

Kendini değerlendirme;

Takım işleyişinin değerlendirilmesi;

Katılıma açık;

Mutabakat;

Risk alma;

Açık amaçlar;

Paylaşılmış liderlik,

Paylaşılan vizyon;

Bir Duvar Yazısı

Binlerce yıl süren insanlık tarihinin her aşamasında en değerli davranış biçimi işbirliği olmuştur.”
Ashley Montaqu

Takım Çalışmasında Karşılaşılan Sorunlar 

Toplumsal çekilme;

Başkalarından geçinme;

Ekipte başatlık gösterme;

Emici etkisinin ortaya çıkması; (Ben de çalışmıyorum)

İşlevsel olmayan işbölümü yapılması;

Takım Çalışmasında Karşılaşılan Sorunlar

Toplumsal çekilme;

Başkalarından geçinme;

Ekipte başatlık gösterme;

Emici etkisinin ortaya çıkması; (Ben de çalışmıyorum)

İşlevsel olmayan işbölümü yapılması;

Takım Çalışmasına Yatkın Olmayanlar 

Yapılan işin neden işe yaramayacağını göstermeye çalışırlar

Neden zor olduğunu anlatarak söze başlarlar.

Farklı fikirleri çürütmeye çalışırlar

Söze ama diye başlarlar,

Başarısız Takımın Belirtileri 

Dışarıya bilgi sızdırır;

Gizlenen çatışmalar; (Bütünlük içinde çeşitlilik)

Lidere aşırı bağlılık;

Uygulanmayan kararlar;

Çıkarcı alt kümelerin oluşması.

Takım Çalışması Araştırma Sonuçları 

Üstün başarı

Yüksek güdülenme

Kendine güven

Başkalarıyla çalışma isteği

Verimli etkileşim

Görüş açısı kazanma

Çok yönlü geribildirim

Etkili sorun çözme

Öğrenmede transfer

Stratejik akıl yürütme

TAKIM OLUŞTURMA

Yalnız bireylerden oluşan işletmelerde uyum yoktur ve kaygı yüksektir.Yalnız kalmayı göze almak risk ve başarısızlığı tek başına üstlenmektedir. Takım bu hastalığın alternatifidir. Hayat boyu seçimlerimizle varoluruz. Ya zorunlu seçimler??? Şirketlerde durum budur. Yaşantılı takım oluşturma eğitiminde bireylerin grup bilincine ulaşmaları ve olumlu ilişkiler ağının geliştirilerek iş veriminin arttırılması hedeflenir.

Bir işletme dış ve iç koşullarda oluşabilecek olumsuzluklara  grubun dayanışması ve uyumu ile karşı koyabilir.

Psikodrama ve sosyodrama ile desteklenen yaşantılı eğitimler  bireylerin bir takım içinde kendilerini o takıma ait hissetmelerini sağlar, birlikte bir takım olarak iş yapma becerilerini geliştirir, grup ruhu kazandırır. Bu eğitimde katılımcılar grup içimde nasıl algılandıklarının, başkalarını nasıl etkilediklerinin farkına varırlar.

Bu eğitim, kişiler arası iletişimi arttırmaya, takım ruhu kazandırmaya, takım içi güven oluşturmaya, takım çalışması yaparak çalışmaya yöneliktir.

Takım oluşturma eğitiminin  içeriği  ve süresi işletmenin ihtiyacına göre her seferinde yeniden hazırlanmaktır.

Sosyal hayat, teknoloji ve bilgi alanlarındaki çok hızlı değişim, toplumumuzu
bu güne kadar hiç karşılaşmadığı derecede strese soktu. Organizasyonlarımız daha rekabetçi ve karmaşık birer yapıya sahip oldu. Artık birkaç yüksek performanslı personelimizin gayretleriyle zirveye çıkabilmemiz ve orada kalabilmemiz mümkün değil. Organizasyonumuzun yaşamını sürdürmek istiyor isek, her seviyedeki personelimizin yaratıcılığı ve potansiyelinden en üst düzeyde yararlanmalıyız. Yukarıdaki değişimlere, artan nüfus, değerlerdeki ve alışılmış iş ahlakındaki değişimler de eklenince; yeni organizasyon yapılarına ve yeni liderlik yaklaşımlarına duyulan ihtiyaç iyice artıyor. Çalışanlar artık daha çok ücretin yanında daha yüksek tatmin de bekliyor.
Sonuçta katılımcılığın çok yüksek olduğu üçüncü yönetim çağına girildi. İşi sahiplenmenin, benimsemenin, yaratıcılığın ve yetenek geliştirmenin çok yükseldiği yeni bir organizasyon şekli(takım çalışması) benimsendi.
Bugünün liderleri, takımını yönlendirebilen ve üyelerinin tüm potansiyellerini takıma kazandırabilen birer lider ve takım oyuncusu olmak zorunda. Bu, bir dakika yöneticisi kütüphanesinin yeni kitabındaki fikirler çeşitli takımlarda yer alan binlerce yöneticinin tecrübelerinin ve fikirlerinin özetidir. Yer alan tavsiyeler, uygulamada sınanmıştır ve çok yararlar sağlamıştır. Bu kitabın dilediğinizde başvurabileceğiniz, size ve takımınıza çok yararlı bir kaynak olmasını diliyoruz.

“Hiç kimse tek başına bir ada değildir. Herkes anakaranın bir parçasıdır.” 
    (John Donne) 

Kaynaklar

  1. Budak, Gönül,  Yenilikçi Yönetim, Yaratıcı Birey, Sistem Yayıncılık                                      İstanbul, 1998
  2. Önal GÜNGÖR, İşletme Yönetimi ve Organizasyonu, Türkmen Kitap evi, İstanbul 1998
  3. Şahin ELA, Üretim ve Hizmetin Ardındaki Güç İnsan Kaynakları, Bilim Teknik, Mayıs 1996
  4. İzgören ŞERİF, İş yaşamında Yüz Kanguru, Akademi Plas Yayınları, Ankara 2000
  5. Aguayo RAFEAL, Dr.Deming Japon Mucizesinin Mimarı, Form Yayınları, İstanbul
  6. Bursa Hakimiyet Gazetesi, 21.10.2001
SON YAZILAR
İLGİLİ HABERLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.