Malezya’yı oluşturan ana kara parçası ile takımadalar parçası, Güneydoğu Asya’nın çok önemli bir bölünme noktasında bulunmaktadır. Malezya’nın yarımada olan parçası, Malay Yarımadası’nın güney ucunda bulunmaktadır. Ancak Doğu Malezya, Güney Çin Denizi’nin öbür tarafında, yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta, Borneo Adası üzerinde bulunmaktadır. Yarımada Malezya, kuzey-güney doğrultusunda uzanan sıradağlar ve yarımada etrafını çeviren alçak kıyılar ile tarif edilmektedir. Ülkenin en önemli bölgesi, ülkenin batı yakasında bulunan, Penang’dan ile Johor Bahru’ya kadar uzanan ve başkent Kuala Lumpur’u da içine alan kıyı şerididir. Doğu- Batı ticaretinin önemli bir kısmının cereyan ettiği Malakka Boğazı, söz konusu kıyı şeridinin önünden geçmektedir. Malakka Boğazı’nın Malezya’ya, Endonezya’ya ve Singapur’a kıyısı bulunmaktadır. Malezya’nın başlıca coğrafi hedefi bu kıyı şeridini, Doğu- Batı ticaretinden gelir elde edebilmek için koruyabilmektir. Günümüzde Malezya’nın üretim merkezi de söz konusu kıyı şeridi üzerinde yoğunlaşmıştır. Johor Bahru, aynı zamanda 1965’te Malezya’dan ayrılan Singapur’a olan yakınlığından da faydalanmaktadır. Aynı zamanda Malezya’nın Hint ve Çinli azınlıkları da nüfusun %30’unu içinde barındıran söz konusu kıyı şeridi üzerinde yoğunlaşmışlardır. Bahsi geçen azınlıklar, ellerinde çok büyük bir ekonomik güç bulundurmaktadırlar ve politik muhalefeti oluşturmaktadırlar. Söz konusu azınlık nüfusunun artış hızı, çoğunluk olan Malay halkınınkine oranla yavaştır. Bu da, gittikçe istikrarsızlaşan bir politik ortam yaratmaktadır. Doğu Malezya, toplam yüzölçümünün %60 kadarını oluşturmaktadır, ancak toplam nüfusun yalnızca %20’si buraya yerleşmiş durumdadır. Bu seyrek nüfus Malay çoğunluğa sahip olup, nüfusun seçimlerdeki önemi gittikçe artmaktadır. Doğu Malezya enerji üretiminde gittikçe  önem kazanan bir rol oynamaktadır. Bu üretim, ülkenin uzun yıllar boyunca süren istikrarlı ekonomik büyümesini destekleyebilmek için önemlidir. Borneo, aynı zamanda Güney Çin Denizi’ne de kıyıdır. Güney Çin Denizi’nde Malezya’nın sınır iddiaları Filipinler’in, Brunei’nin, Vietnam’ın ve Çin’in sınır iddiaları ile çelişmektedir. Borneo kıyısı açıklarında bulunan hidrokarbon kaynaklarından dolayı Borneo açıklarının önemi Malezya için arttıkça, Malezya’nın Güney Çin Denizi’ndeki sınırlar üzerindeki hak iddiaları somut bir çatışmaya dönüşebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.