Sosyoloji

Bağlanma Stili ve Duygusal İlişki

İnsan ilişkileri iki kişinin karşılıklı etkileşimleri sonucu oluşmaktadır. Yaşanılan bu ilişki ise erken çocukluk döneminden başlayıp yaşam sonuna kadar ilerleyen ve gelişen bir süreçtir. ...

Hayvan Çiftliği – George Orwell

George Orwell Kimdir? İngiliz edebiyatının en önemli isimlerinden Asıl ismi Eric Arthur Blair. Babası Hindistan'da görevli bir İngiliz, annesi Fransız asıllı. Aristokrat bir ortamda büyüdü. 1930larda...

Jean Baudrillard – Tüketim Toplumu (2/2)

Birikim ve Çokluk Toplumu Baudrillard Toplumda yaşanan hızlı değişim üzerine; Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı kitabında yer alan bir örneği taşımaktadır kitabına. Londra sokaklarından taşıdığı...

Jean Baudrillard – Tüketim Toplumu (1/2)

Bir Etkinlik ve İlişki Biçimi olarak İletişim Budriyakh diye teleffuz edilsede halk arasında Bodriyar olarak bilinen hatta üniversite de bir sınıf arkadaşımdan Badrillıyart telaffuzunu dahi...

Orhan Kemal’in Fakir İstanbul’u Anlatan Kısa Öykü Kitabı: Önce Ekmek

“ORHAN KEMAL bu kitabında olgun döneminde yazdığı en güzel hikayelerinden birkaçını sunmuş oluyor. Daha önce yayınlarımız arasında çıkan “Arka Sokak” ve “Çamaşırcının Kızı”nda olduğu...

Geleneksel Toplumlarda Kadın: Roma, Hitit ve Osmanlı Örnekleri

GENERAL LEGAL STATUS OF WOMEN IN TRADITIONAL SOCIETIES: ROMAN, HITIT AND OTTOMAN EXAMPLES Mustafa Altıntaş ÖZ Geleneksel toplumlarda kadın kamusal alandan dışlanmıştır. Ayrıca kamusal alanda söz...

Kafkasya’da Etnik Çatışmalar Ekseninde “Güney Osetya” Sorunu

Kafkasya, Sovyetler Birliği(SSCB)’nin dağılmasından sonra meydana gelen sekiz sivil silahlı anlaşmazlığın beşinin yaşandığı hararetli bir bölgedir. Bölgede; Karabağ, Güney Osetya, Abhazya, Kuzey Osetya ve...

İbn Haldun’un Toplumsal ve İktisadi Görüşleri- Sonuç ve Kaynakça (8/8)

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME İbn Haldun, Mukaddime’de kendisini her şeyden önce “ilmi umrân” ın kurucusu olarak tanıtmıştır. Bu bilimin sınırlarını ise bir umrânda ortaya çıkan her...

Latest news

İnsanlar ve Rejimler

Siyasiler, devleti yöneten mühim kadrolar, devlet ve toplum hayatını şekillendirecek kararlar alırlar. Alınan kararların etkileri hem bugünümüze hem de yarınlarımıza sirâyet eder. Toplum olarak günbegün belki bilerek belki de bilmeyerek tepedeki işleyişin bize dayattıklarıyla yahut lâyık gördükleri imkânlarla nefes alır nefes veririz.
- Advertisement -

Yaratıcılığın Kaybı

Size de oluyor mu bilmem ama çok uzun bir zamandır yaratıcılığımı kaybetmişim gibi hissediyorum.Sanki kurak bir toprak gibiyim, üzerime...

NEREDEYSE BEŞ SANİYE OLACAKTI

Tarihle sabittir ki, insanların kendi eliyle inşa ettiği, dini-kültürel ya da siyasi önder kültünün altında, sanrılara dayalı bir bilinçle...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you

Siyasi Siyonizm

1. yüzyılda Roma işgali üzerine Filistin'den kaçan Avrupa'daki Yahudi...

2002, Chavez’e Yapılan Darbe (Belgesel)

1998 yılında göreve gelen Hugo Chavez Frias, kısa bir...

Guatemala’nın Coğrafi Hedefleri

Guatemala, Orta Amerika'nın en kuzeyinde bulunan ülkelerden biridir. Guatemala'nın...