Özetler

Hayvan Çiftliği – George Orwell

George Orwell Kimdir? İngiliz edebiyatının en önemli isimlerinden Asıl ismi Eric Arthur Blair. Babası Hindistan'da görevli bir İngiliz, annesi Fransız asıllı. Aristokrat bir ortamda büyüdü. 1930larda...

Kafkasya’da Etnik Çatışmalar Ekseninde “Güney Osetya” Sorunu

Kafkasya, Sovyetler Birliği(SSCB)’nin dağılmasından sonra meydana gelen sekiz sivil silahlı anlaşmazlığın beşinin yaşandığı hararetli bir bölgedir. Bölgede; Karabağ, Güney Osetya, Abhazya, Kuzey Osetya ve...

Küresel Kriz ve Paranın Patronları (Kitap Özeti)

Kitabın Yazarı: Doç. Dr. Erkan Demirbaş Sayfa Sayısı: 108 Yayınevi: Nobel Basım Tarihi: Nisan 2013/1.Basım Kitaptaki Bölüm Sayısı: 4 - Finansal Kriz Ve Türleri - 2008 Mortgage Krizi - Krize Karşı...

Kafkasya’da Etnik Çatışmalar Ekseninde “Abhazya” Sorunu

Abhazya sorunu, ilk başta Abhazlar ile Gürcistan Merkezî Yönetimi arasındaki bir sorunmuş gibi gözükse de, bölgedeki diğer güçlerin soruna müdahil olması problemin çözümünde en...

Kafkasya’da Güvenlik ve İstikrara En Büyük Tehdit: Karabağ Sorunu

1980’lerin ikinci yarısından itibaren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde (SSCB) ve Yugoslavya coğrafyasında etnik ve dinî kökenli bölünmeler, çatışmalara dönüşmeye başlamıştır ve söz konusu bölgelerde...

Gürcistan: Çok Milliyetli Yapıda Devlet İnşa Süreci

Perestroyka dönemi siyasetinin Kafkasya’daki bağımsızlık mücadelesine dönüştüğü herkes tarafından bilinmektedir. Gürcistan için de bu durum, bu dönemdeki çeşitli rahatsızlıklardan doğan protestolarda örgütlenmeler ve bu örgütlenmelerin...

İlk Toplumsal Hareket Örnekleri

Politik olarak toplumsal hareketlerin en önemli özelliği demokrasi yanlısı olmaları ve baskıcı politik ortamlarda işler vaziyette ortaya çıkmalarıdır. Toplumsal hareketler geniş çıkar gruplarından oluşan...

Latest news

İnsanlar ve Rejimler

Siyasiler, devleti yöneten mühim kadrolar, devlet ve toplum hayatını şekillendirecek kararlar alırlar. Alınan kararların etkileri hem bugünümüze hem de yarınlarımıza sirâyet eder. Toplum olarak günbegün belki bilerek belki de bilmeyerek tepedeki işleyişin bize dayattıklarıyla yahut lâyık gördükleri imkânlarla nefes alır nefes veririz.
- Advertisement -

Yaratıcılığın Kaybı

Size de oluyor mu bilmem ama çok uzun bir zamandır yaratıcılığımı kaybetmişim gibi hissediyorum.Sanki kurak bir toprak gibiyim, üzerime...

NEREDEYSE BEŞ SANİYE OLACAKTI

Tarihle sabittir ki, insanların kendi eliyle inşa ettiği, dini-kültürel ya da siyasi önder kültünün altında, sanrılara dayalı bir bilinçle...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you

Tarihte Bugün: 30 Aralık

1517 - Osmanlı Orduları Kudüs'e girdi. 1898 - Gülhane Askeri...

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 43. Yıldönümü

Giriş Kıbrıs Sorunu, uluslararası ilişkilerde Soğuk Savaş’ın bitiminden önce başlamış...

İbn Haldun’un Toplumsal ve İktisadi Görüşleri- Bölüm 6 (7/8)

VI. BÖLÜM 6. İBN HALDUN’UN İKTİSADİ GÖRÜŞLERİ İbn Haldun’un iktisadi hayata...