Medya

Türkiye’de The ‘Queen’s Gambit’ Etkisi

Netflix’te yayınlandığı günden itibaren listeleri alt üst eden bir dizi The 'Queen's Gambit'. Bu yazı kapsamında sizlerle Netflix’in kişiler üzerinde ne gibi bir etkiye...

Sosyal Medya Düzenlemesi Üzerine

… özgürlük, benim istediğim ölçüde ve istediğim noktaya kadardır. Aksi hali düşünülemez bile. Bu duruma ters düşen her aksiyon düzeni ve düzenin kontrol mekanizmasını...

Koronavirüs Sonrası Yeni Dönem: Yakınsama Çağı (Convergence Age)

Teknoloji, bilimsel disiplinler içerisindeki sessiz ve yavaş ilerlemelerle değil, farklı alanlar arasındaki “yakınsama” ve sosyal yapılarla etkileşimler nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Salgın Etkisi: Dijitalleşen İletişim

İnsanlık, tarihsel süreçteki en önemli sınavlarından birini veriyor. Küresel salgın, globalleşen dünyanın bütün dinamiklerinde derin değişimlere neden oluyor. Ekonomik sistemlerden, sosyolojik yapılara hayatın bütün...

Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma

Eğlence Endüstrisinde en önemli yasa, insanların hiçbir şekilde arzuladıkları şeylere kavuşmamalarını ve bu yoksunluk içinde gülerek doyuma ulaşmalarını sağlamaktır. Horkheimer Max,...

Toplumsal Hafıza ve Medya İlişkisi

Toplumlar, kendilerini oluşturan yegâne unsur olan insanlara benzer. İnsanların doğasından kaynaklanan hemen hemen her özelliğin makro seviyede göründüğü alan, toplumun özellikleri şeklinde nitelendirilebilir. Bu...

Panoptikon, Enformasyon Toplumu ve Modern Birey

Panoptikon Nedir? Panoptikon, Jeremy Bentham tarafından 17. yüzyılda tasarlanmış bir hapishane modeli. Dairesel bir binada, çember boyunca tutukluların odaları bulunacak; tutuklular birbirleriyle iletişim kuramayacak şekilde...

Jean Baudrillard – Tüketim Toplumu (2/2)

Birikim ve Çokluk Toplumu Baudrillard Toplumda yaşanan hızlı değişim üzerine; Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı kitabında yer alan bir örneği taşımaktadır kitabına. Londra sokaklarından taşıdığı...

Latest news

İnsanlar ve Rejimler

Siyasiler, devleti yöneten mühim kadrolar, devlet ve toplum hayatını şekillendirecek kararlar alırlar. Alınan kararların etkileri hem bugünümüze hem de yarınlarımıza sirâyet eder. Toplum olarak günbegün belki bilerek belki de bilmeyerek tepedeki işleyişin bize dayattıklarıyla yahut lâyık gördükleri imkânlarla nefes alır nefes veririz.
- Advertisement -

Yaratıcılığın Kaybı

Size de oluyor mu bilmem ama çok uzun bir zamandır yaratıcılığımı kaybetmişim gibi hissediyorum.Sanki kurak bir toprak gibiyim, üzerime...

NEREDEYSE BEŞ SANİYE OLACAKTI

Tarihle sabittir ki, insanların kendi eliyle inşa ettiği, dini-kültürel ya da siyasi önder kültünün altında, sanrılara dayalı bir bilinçle...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you

Tarihte Bugün: 14 Şubat

496 - Sevgililer Günü, 14 Şubat günü birçok ülkede...

Afrika Kıtasına Genel Bir Bakış

Afrika dünyadaki toprakların %24’ünü oluşturmakta ve 30,221,53 km²’lik yüz...

Arap Baharının Başlangıcı: Yasemin Devrimi

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da 2010 yılından itibaren baş gösteren...