Medya

Türkiye’de The ‘Queen’s Gambit’ Etkisi

Netflix’te yayınlandığı günden itibaren listeleri alt üst eden bir dizi The 'Queen's Gambit'. Bu yazı kapsamında sizlerle Netflix’in kişiler üzerinde ne gibi bir etkiye...

Sosyal Medya Düzenlemesi Üzerine

… özgürlük, benim istediğim ölçüde ve istediğim noktaya kadardır. Aksi hali düşünülemez bile. Bu duruma ters düşen her aksiyon düzeni ve düzenin kontrol mekanizmasını...

Koronavirüs Sonrası Yeni Dönem: Yakınsama Çağı (Convergence Age)

Teknoloji, bilimsel disiplinler içerisindeki sessiz ve yavaş ilerlemelerle değil, farklı alanlar arasındaki “yakınsama” ve sosyal yapılarla etkileşimler nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Salgın Etkisi: Dijitalleşen İletişim

İnsanlık, tarihsel süreçteki en önemli sınavlarından birini veriyor. Küresel salgın, globalleşen dünyanın bütün dinamiklerinde derin değişimlere neden oluyor. Ekonomik sistemlerden, sosyolojik yapılara hayatın bütün...

Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma

Eğlence Endüstrisinde en önemli yasa, insanların hiçbir şekilde arzuladıkları şeylere kavuşmamalarını ve bu yoksunluk içinde gülerek doyuma ulaşmalarını sağlamaktır. Horkheimer Max,...

Toplumsal Hafıza ve Medya İlişkisi

Toplumlar, kendilerini oluşturan yegâne unsur olan insanlara benzer. İnsanların doğasından kaynaklanan hemen hemen her özelliğin makro seviyede göründüğü alan, toplumun özellikleri şeklinde nitelendirilebilir. Bu...

Panoptikon, Enformasyon Toplumu ve Modern Birey

Panoptikon Nedir? Panoptikon, Jeremy Bentham tarafından 17. yüzyılda tasarlanmış bir hapishane modeli. Dairesel bir binada, çember boyunca tutukluların odaları bulunacak; tutuklular birbirleriyle iletişim kuramayacak şekilde...

Jean Baudrillard – Tüketim Toplumu (2/2)

Birikim ve Çokluk Toplumu Baudrillard Toplumda yaşanan hızlı değişim üzerine; Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı kitabında yer alan bir örneği taşımaktadır kitabına. Londra sokaklarından taşıdığı...

Latest news

Liberalizmin Zaferi: Neden ve Nasıl?

Batı’da ortaya çıkan ve dünyaya yayılarak küresel çapta etki gösteren ideolojilerden en güçlüsü liberalizmdir. Bu iddialı cümlenin kendisi kadar...
- Advertisement -

Avrupa Birliği ve Türkiye

Avrupa Birliği'nin Tarihsel Gelişimi 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri, savaşın yarattığı problemleri aşmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmıştır. Genel anlamda...

2020 yılında en çok izlenen yayıncılar

Pandemi döneminde insanların ilgisinin büyük kısmını çeken oyun ve eğlence dünyasında en çok izlenen isimler listesi yayınlandı. Dünya çapında...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Uluslararası ekonomi literatüründe, yabancı sermaye yatırımı ve yabancı doğrudan...

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

2030’da dünya nüfusunun 8.3 milyar olacağı tahmin edilmektedir. Buna...

Analiz: People’s Century 1957 Skin Deep (Part 18)

Belgeselde  Güney Afrika ve ABD ‘deki  ırkçılık hareketlerini gözler önüne...