Kafkasya

Rusya’nın Dağlık Karabağ tavrı nasıl okunmalı?

27 Eylül 2020 günü Ermenistan’ın yeniden Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine Azerbaycan’ın işgal edilen topraklarını kurtarma harekâtı başlatması ve bu süreçte yaşanan gelişmeler dolayısıyla, bölge...

İstanbul’dan Chiatura’ya: Stalin’in Teleferiği

Eğitim hayatımda bir dönemi daha geride bıraktım. Şimdi ise Fransızcadan arakladığımız ‘öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri’ anlamına gelen ama ‘sömestr’ adı verilen...

Kafkasya’da Etnik Çatışmalar Ekseninde “Güney Osetya” Sorunu

Kafkasya, Sovyetler Birliği(SSCB)’nin dağılmasından sonra meydana gelen sekiz sivil silahlı anlaşmazlığın beşinin yaşandığı hararetli bir bölgedir. Bölgede; Karabağ, Güney Osetya, Abhazya, Kuzey Osetya ve...

Kafkasya’da Etnik Çatışmalar Ekseninde “Abhazya” Sorunu

Abhazya sorunu, ilk başta Abhazlar ile Gürcistan Merkezî Yönetimi arasındaki bir sorunmuş gibi gözükse de, bölgedeki diğer güçlerin soruna müdahil olması problemin çözümünde en...

Kafkasya’da Güvenlik ve İstikrara En Büyük Tehdit: Karabağ Sorunu

1980’lerin ikinci yarısından itibaren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde (SSCB) ve Yugoslavya coğrafyasında etnik ve dinî kökenli bölünmeler, çatışmalara dönüşmeye başlamıştır ve söz konusu bölgelerde...

Gürcistan: Çok Milliyetli Yapıda Devlet İnşa Süreci

Perestroyka dönemi siyasetinin Kafkasya’daki bağımsızlık mücadelesine dönüştüğü herkes tarafından bilinmektedir. Gürcistan için de bu durum, bu dönemdeki çeşitli rahatsızlıklardan doğan protestolarda örgütlenmeler ve bu örgütlenmelerin...

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan

1980 sonrası Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlardan dolayı yaşadığı bozulmalar ve Karabağ sorununun derinleşmesi sonucu artan protestolardan kaynaklı millî...

Latest news

İnsanlar ve Rejimler

Siyasiler, devleti yöneten mühim kadrolar, devlet ve toplum hayatını şekillendirecek kararlar alırlar. Alınan kararların etkileri hem bugünümüze hem de yarınlarımıza sirâyet eder. Toplum olarak günbegün belki bilerek belki de bilmeyerek tepedeki işleyişin bize dayattıklarıyla yahut lâyık gördükleri imkânlarla nefes alır nefes veririz.
- Advertisement -

Yaratıcılığın Kaybı

Size de oluyor mu bilmem ama çok uzun bir zamandır yaratıcılığımı kaybetmişim gibi hissediyorum.Sanki kurak bir toprak gibiyim, üzerime...

NEREDEYSE BEŞ SANİYE OLACAKTI

Tarihle sabittir ki, insanların kendi eliyle inşa ettiği, dini-kültürel ya da siyasi önder kültünün altında, sanrılara dayalı bir bilinçle...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you

City of Mold- Camille Valentin

Camille Valentin est une artiste d’origine française qui ne...

İkinci Dünya Savaşı’nın Başlangıç Tarihi

Her ne kadar Avrupa’da genelde Eylül 1939 tarihi İkinci...