Tag:uluslararası ilişkiler

Kamu Diplomasisi Ve Propaganda: “Ateş Krallıkları”

“Ateş Krallıkları" adlı dizi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayımlanmaktadır. Arap dünyasının en büyük yayın kuruluşlarından olan...

Kanadalı Araştırmacı Dwayne Hodgson ile Kanada Üzerine Röportaj (Video)

Öncelikle röportaj davetimizi kabul ettiğiniz için size teşekkür etmek isteriz Bay Hodgson. Kanada’da çevresel sorunlar üzerine çalıştığınızı biliyoruz. Daha sonra çocuk fakirliği üzerine çalışmak...

Akdeniz University Means Shine Upon Africa

We are in cooperation with Africa on the subject of education. Akdeniz University, having made great progress in all departments within its body in the last years,...

Japonya ve Çin’in Kutup Politikaları

Günümüz dünyasında etkili olan küreselleşme, küresel ısınma ve benzeri gelişimler Arktik bölgesine olan ilgiyi son on yıl içinde arttırmıştır. Değişen dünya düzeni doğrultusunda Japonya...

Uluslararası Hukuk’un Uluslararası İlişkileri Anlamamıza Katkısı

Hukuk;   bireylerin   birbirleriyle,  bireyin  devletle  ve  devletlerin  devletlerle olan  ilişkilerini  düzenleyen  kurallardır.  Bu kuralların doğru bir şekilde uygulanması ve işlerlik kazanması  uluslararası  ilişkilerde  büyük  bir  ...

MIKTA Oluşumu

Uluslararası oluşumlar günümüz dünyasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Devletler, kuruluşlar,çeşitli organizasyonlar,şirketler gibi topluluklar uluslararası alanda birleşerek sorunlarını çözerken;hedeflerine de ulaşıyor.Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve...

Elektrik Geleceği Nasıl İnşa Edilmeli ?

Günümüzde yaşanan ekonomik eksen kaymasında "elektrik" anahtar bir rol üstlenmekte. Gelişmekte olan ekonomilerde büyük bir "elektriklenme", ekonomik büyümeye bağlı olarak ortaya çıkmakta. Bununla birlikte...

Latest news

İnsanlar ve Rejimler

Siyasiler, devleti yöneten mühim kadrolar, devlet ve toplum hayatını şekillendirecek kararlar alırlar. Alınan kararların etkileri hem bugünümüze hem de yarınlarımıza sirâyet eder. Toplum olarak günbegün belki bilerek belki de bilmeyerek tepedeki işleyişin bize dayattıklarıyla yahut lâyık gördükleri imkânlarla nefes alır nefes veririz.
- Advertisement -

Yaratıcılığın Kaybı

Size de oluyor mu bilmem ama çok uzun bir zamandır yaratıcılığımı kaybetmişim gibi hissediyorum.Sanki kurak bir toprak gibiyim, üzerime...

NEREDEYSE BEŞ SANİYE OLACAKTI

Tarihle sabittir ki, insanların kendi eliyle inşa ettiği, dini-kültürel ya da siyasi önder kültünün altında, sanrılara dayalı bir bilinçle...

Must read