Emre Erdemir

Marmara University European Politics and International Relations Ph.D

Kardak Krizi

Krizin başlangıcı,  iki ülkenin yaşadığı diğer krizlerin aksine, diplomatik olarak çıkmamıştır.  25 Aralık 1995 tarihinde "Figen Akad" isimli Türk bandralı bir yük gemisi, Kardak...

Nüfusun Avrupa Birliği Üyeliğine Olumsuz Etkisi: Türkiye ile Polonya Karşılaştırması Özelinde Bir Değerlendirme

Giriş            Türkiye, Temmuz 1959 tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) yaptığı başvuru ile başladığı Topluluk/Birlik yapısına üye olma hedefini, yarım yüzyılı geçen  zamana rağmen, gerçekleştirememiştir....

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 43. Yıldönümü

Giriş Kıbrıs Sorunu, uluslararası ilişkilerde Soğuk Savaş’ın bitiminden önce başlamış olan ve günümüzde de devam eden bir anlaşmazlıktır. Bu anlamda, uluslararası sistemin dönüşümü ve bu...

Üçüncü Dalga Teorisi ve Avrupa Birliği’nin Akdeniz Genişlemesi

Avrupa Birliği (AB) Akdeniz Genişlemesi, Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimarka’yı kapsayan ilk genişlemenin ardılıdır. Genişleme, çalışmamıza konu olan Portekiz, İspanya ve Yunanistan’ı kapsar. 1981’de...

Avrupa Birliği Yolunda Bosna Hersek

Avrupa Birliği (AB), 2013 yılında üye olan Hırvatistan ile birlikte 28 üyeli bir yapı hâline gelmiştir. Avrupa Birliği’nin genişleme sürecine bakıldığında, özellikle 2004 yılındaki...

Avrupa Birliği Ders Notları III: Avrupa Birliği Karar Alma Süreçlerinde Açık Koordinasyon ve Güçlendirilmiş İş Birliği Yöntemi

"Açık koordinasyon yöntemi", Avrupa Birliği’nin olağan yasama usullerinden farklı bir yöntem olarak 1990’lı yılların başlarında ortaya çıkmıştır. Komisyon’un yasa teklifi yaptığı, Konsey ve Parlemento’nun...

Avrupa Birliği Ders Notları II: Türkiye Vatandaşlığı Avrupa Birliği Modeline Uyuyor Mu?

Türk vatandaşlığı, Fransız milliyetçiliğinin siyasal olarak dahil edici modeli olan ‘’sözleşmeci siyasal vatandaşlık’’la, Alman milliyetçilik geleneğinin dışlayıcı özelliği olan ‘’etnik vatandaşlığın’’ bir bileşimidir. Bu...

AB Ders Notları I: Avrupa Birliği’nin Askerî Operasyonları

EUFOR Althea: Bosna Hersek’te 1995 yılından imzalanan Dayton Barış Antlaşması’nın uygulanmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek için NATO tarafından oluşturulan SFOR ve IFOR’un yerine geçen...

Mutlaka Okuyun