Sevgi Ulusoy

Liberalizmin Zaferi: Neden ve Nasıl?

Batı’da ortaya çıkan ve dünyaya yayılarak küresel çapta etki gösteren ideolojilerden en güçlüsü liberalizmdir. Bu iddialı cümlenin kendisi kadar güçlü gerekçeleri var. Aydınlanma Çağı...

Le Comportement Discriminatoire des Citoyens Turcs envers les Réfugiés Syriens

Introduction Depuis le début de la guerre civile en Syrie, en acceptant 3,6 millions de Syriens, la Turquie a été le pays qui accueille le...

Covid-19 Süreci Üzerinden Feminizmin Geleceği

1960’larda ortaya çıkan feminizm terimi aslında 18. yüzyılda ortaya çıkan kadın mücadelesini de kapsıyordu. 20. yüzyıla kadar olan süreçte esas talep konusu yasal haklardı....

Mutlaka Okuyun