Mustafa Altıntaş

TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖLÜM, SONSUZLUK ARZUSU VE MEZARLAR: TRABZON ÖRNEĞİ

Özet Ölüm insan hayatını şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Ölümle beraber, ona karşın zıt bir mana içeren ölümsüzlük arzusu da birçok insanının zihnini meşgul etmiştir....

Dede Korkut Hikayelerinde Erkeklik ve Kadınlık

Erkeklik Dede Korkut hikayelerinde erkeklik bir mertebe olarak anlatılmaktadır. Oğlanların (erkek çocuklarının) erkek olabilmesi için belirli görevleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Örneğin Egrek için Ters Uzamış...

Türkiye’de “Hayırlı(sı) Olsun Miti”

“Hayırlı olsun. Hayırlısı. Hakkınızda hayırlısı. Demek bu hayırlı değilmiş.” Bu ifadeler Türk insanının günlük konuşma dilinde muhakkak kullandığı kelimelerin en başında gelir. Gelin bu...

Geleneksel Toplumlarda Kadın: Roma, Hitit ve Osmanlı Örnekleri

GENERAL LEGAL STATUS OF WOMEN IN TRADITIONAL SOCIETIES: ROMAN, HITIT AND OTTOMAN EXAMPLES Mustafa Altıntaş ÖZ Geleneksel toplumlarda kadın kamusal alandan dışlanmıştır. Ayrıca kamusal alanda söz...

Soğuk Savaş Sonrası İnsani Güvenlik: Kutsal Silahlar ve Köle Kadınlar

HUMAN SAFETY AFTER THE COLD WAR: THE SACRED WEAPONS AND LABORER WOMEN   Mustafa Altıntaş ÖZ Küreselleşmenin getirdiği yenilikler ile insanı tehdit eden yeni güvenlik olguları söz konusu...

Soğuk Savaş Sonrası Güvenlik Kavramının Dönüşümü

Transformation of the Concept of Security After The Cold War Mustafa Altıntaş ÖZ Güvenlik tehdit eden özne ile tehdit edilen nesne arasında bir olgu olarak devamlı var...

Mutlaka Okuyun